Music

      Alef Baa

 

      Ali Baba

 

      Ali Baba

 

      Salaam Salaam

 

      Qisa e Naan

 

      Topak E Khaal Khaali
      Debodai Taal

 

      Gijz Gijz Dan

 

      Gunjishkak eTilaee

 

      Qu Que Barg E Chinaar

 

      Ghochie Ghochie

 

      Baaba Zanjir Baaf
      Taranhe Saalang

 

      Taraanh E Bahar

 

      Ketab

 

      Sitara

 

      Mardom e Afghan

      Mardom e Afghan